Kondolianser


Vid kondoleanser kan minnesgåva till Å/F Tomtens Vänner, lämnas till:

Birgitta Mattsson, Telefon 073-612 05 51, Bg: 5074-5496


De anhöriga får en hälsning från Dig via nedanstående minnesblad.